1. Home >
  2. Crusher >
  3. ano ang agagregate supply
ano ang agagregate supply

ano ang agagregate supply

Nov 30 2016 · Ang salitang Ingles na Aggregate ay nagngangahulugang kabuuan o suma total ng isang kapag ikinapit ito sa mga salitang demand at supply mangangahulugan ito ng pangkabuuan Ang terminolohiyang Aggregate Demand ay tumutukoy sa pangkabuuang pangangailangan kadalasan na sa usapin ng produkto Samantalang ang Aggregate Supply ay

Hot Products

Customer Case

ProjectsRelate

Do you want a customized solution?

Online Service
Hi,may I help you with products, price, etc?